23.03.2019 17:44:29
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

13-Sigorta Acenteliği

Sigorta Acenteliği

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl - 2 fotokopi),

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 2 fotokopi)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.