23.03.2019 17:24:17
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

17-Şube Kapanış

Şube Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.