26.04.2019 05:07:17
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

4-Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Yeni adresi gösterir Taahhütname

3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.