21.04.2018 03:19:33
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Bağımsız Denetçi Tescili

Bağımsız Denetçi Tescili

 

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Bağımsız Denetçi Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı (1 asıl - 2 fotokopi)

3) Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı (TSY Madde 108/4)

NOT: Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi tescil edileceğinden Genel Kurul kararında veya beyanda bu bilgilerin yer alması gerekmektedir. (TSY Madde 108/5)