21.04.2018 03:22:59
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Gerçek Kişi İşletmesi

Gerçek Kişi (Şahıs)

 

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

3) fotoğraf  (2 adet)

4) Vergi Dairesi kayıt belgesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

(Not: Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

5) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.