21.04.2018 03:16:31
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

 Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)

b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

4) Fotoğraf  (2 adet)

5) Vergi Dairesi kayıt belgesi (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

  

 NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.