21.11.2019 15:48:46
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Haberleşme Yayın Politikamız

Üyelerimizin, il ve ülke bünyesinde iş olanakları ve Pazar araştırmaları dahil, hazırlanmış ekonomik raporlar, iş istatistikleri, faaliyet raporları, dergi, bülten, arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde genel ve kurumun ürettiği bilgilerine kolayca ulaşılabilirliği sağlayacağız. Özellikle bunun için üyelerimizin tercih ettiği haberleşme ve iletişim yöntemlerini kullanarak ve yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanacağız.