06.12.2019 12:43:53
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

İŞ ORTAKLIĞI BİRLEŞME - TERKİN İŞLEMLERİ

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 121/3   İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Müdürlüğümüzde kayıtlı olan şube/şubeler devralan firmaya devredilmeyecek ise şube kapanışına ilişkin kararın noter onaylı sureti getirilmelidir.
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 126/1/a    
Birleşme Sözleşmesi 126/1/b 194/1 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f146/1/h 146/1/i  
Birleşme Raporu 126/7 194/1 147/1 147/2 147/2/a 147/2/b147/2/c 147/2/d 147/2/e 147/2/f147/2/g 147/2/h 147/2/i 147/2/j147/2/k 147/3 147/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
Birleşme Beyanı 132/2/a   Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme Bilançosu 126/1/c 194/1 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

İLETİŞİM

ADRES: 14. Kasım Mah. Nihat Polat Cad. No:4 Merkez Iğdır 76000 Türkiye

TELEFON: 04762278242

HAKKIMIZDA

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası