14.12.2019 16:29:36
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE KAPANIŞI

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 
Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)      
Vergi Dairesi Kapanış Yazısı      
Ticaret Sicili Gazetesi Örneği     Merkezin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi örneği getirilmelidir.