21.11.2019 15:40:07
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE)

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 
Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe.
Taahhütname 24/1 24/2   Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)      
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Noter Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı      
Ticaret Sicili Gazetesi Örneği     Merkezin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi örneği getirilmelidir.