14.12.2019 16:49:10
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN)

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 
Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Dilekçede şube ünvanı belirtilmelidir.
Taahhütname 24/1 24/2   Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)      
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Noter Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı      
120. Maddeye Göre Belge     Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğünden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği