19.11.2019 16:02:48
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Kalite Politikası

Odamız 5174 sayılı yasa ve bağlı olduğu mevzuatların verdiği görev ve yetkiler ile sorumluluklarını yerine getirirken, modern odacılık anlayışının bir gereği olan TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Şikayet Yönetim Sistemi şartlarına uyacak, etkinliğini sürekli iyileştirerek, geliştirecektir.