19.12.2018 10:10:37
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Kurumsal Değerlerimiz

  • Üye ve çözüm odaklılık
  • Şeffaf ve atiklik
  • Katılımcılık ve hesap verebilirlik