21.04.2018 03:19:04
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Limited Şirket Şube

Limited Şirket Şubesi


Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;


a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)


b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)


c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)


2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi


3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi


4) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları


5) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından 
onaylanmış görevi kabul  ettiklerine dair tescil  talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi).
 (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir)


6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, 
sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi,  temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi


7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı


NOTLAR

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir.


Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.


(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in
 atanmasına ve şubeyi yapılacak olan  her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,


NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.