20.05.2019 08:40:09
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Mali Politika

Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmek.