20.01.2019 17:00:12
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Mali Politika

Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmek.