20.09.2019 23:21:46
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Mali Politika

Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmek.