21.11.2019 15:52:07
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Misyonumuz

Üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyacak, sorunlarına ışık tutacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü hizmeti,

  • Kent dinamikleri ile koordinasyon içerisinde,
  • Üye memnuniyeti hedeflenerek,
  • Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde yararlanarak

uluslararası standartlarda, 5174 sayılı kanun ile belirlenen yetkiler çerçevesinde sunmak.