21.11.2019 15:35:01
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Oda Sicil Müdürlüğü

 • Ticari Vize İşlemleri
   
 • Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
   
 • Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
   
 • Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
   
 • İhale yasağı ile ilgili belgeler
   
 • Firmaların meslekten men belgeleri
   
 • Firma ikamet belgesi
   
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
   
 • Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
   
 • Üye firmaların terkin işlemleri
   
 • Üye firmalar için teşvik belgeleri.
   
 • Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
   
 • Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
   
 • Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
   
 • Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
   
 • Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
   
 • İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
   
 • Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
   
 • Çıraklık – kalfalık işlemleri
   
 • Üye kimlik kartları düzenlenmesi
   
 • Eş tayini belgeleri.
   
 • Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
   
 • Oda organ seçimleri
   
 • Pasaport-vize işlemleri (F.Almanya – İngiltere vizelerinin takibi )
   
 • Üye rehber çalışmaları
   
 • Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
   
 • Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar
 • Bağ-kur İşlemleri