20.01.2019 17:01:02
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Sigorta Acenteliği

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl - 2 fotokopi),

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 2 fotokopi)