20.10.2018 05:02:45
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Şirket Sözleşmesi Tadili

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

1) Dilekçe

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren noter onaylı Limited Şirket Sözleşmesi Tadili Genel Kurul Kararı ( 1 adet asıl -2 adet fotokopi) ile Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni ( 1 adet asıl)