21.01.2019 23:06:20
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Şube İş Konusu Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket İş Konusu Değişikliği Genel Kurul Kararı ( 1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

3) Şirket merkezi, Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi