20.10.2018 15:56:13
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Şube İş Konusu Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket İş Konusu Değişikliği Genel Kurul Kararı ( 1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

3) Şirket merkezi, Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi