20.01.2019 15:45:00
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Şube Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) noter onaylı Limited Şirket Şube Kapanış Genel Kurulu kararı (1 asıl - 2 fotokopi)

3) Şirket merkezi Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi