20.01.2019 15:53:06
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Şube Ünvan Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Şube Ünvan Değişikliği Genel Kurul Kararı (1 asıl – 2 fotokopi)

3) Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi

4) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri