25.02.2018 22:14:30
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele Alma Politikamız

Iğdır TSO olarak, tüm başarımızın üye memnuniyetinden geçtiğinin bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle;

  • Üye ihtiyaç ve beklentilerine anında cevap verecek,
  • Üyelerimize kendilerini ve işlerini geliştirebilmeleri için eğitimler ve etkinlikler düzenleyecek,
  • Odanın sürekli gelişimi için, üye öneri, talep ve şikayetlerine uygun çalışmalar yapacak,
  • Girişimcilik başta olmak üzere üye işyerlerinde sürekliliğin sağlanması, ilimize değer sağlaması ve istihdamın arttırılması için gerekli çalışmalar yapacak,
  • İhracat hacminin artmasına yönelik, yurt içi ve yurt dışı etkinlikler planlayacağız