19.11.2019 16:18:54
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Yeni Kayıt

İŞ ORTAKLIĞI YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 
Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2   Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter Tarafından Onaylanmış Şirket Sözleşmesi     En az 2 Tüzel Kişilik arasında, belirli bir işi belirli bir sürede bitirmeye yönelik yapılan bir adi ortaklık türü olup, Gerçek Kişilerin bu ortaklığa iştirakleri mümkün değildir. Ortaklık sözleşmesi tarafların yetkililerince imzalanmalıdır. Ortaklık sözleşmesinde ortaklardan birisi PİLOT ORTAK olarak seçilmelidir.
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi      
İşveren ile İş Ortaklığı Arasında İmzalanmış Taahhüt Sözleşmesi Örneği      
Ticaret Sicili Gazetesi Örneği     Kurucu Tüzel Kişiliklerin son yönetim organını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi Örenekleri ile Kuruluş Gazetesi Örnekleri
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar     Müdürlüğümüz siciline kayıtlı olmayan, Tüzel Kişilklerin, Faaliyet Belgesi ile değişiklikleri işlenmiş şirket sözleşmesi örneğini getirilmelidir.