20.09.2019 22:20:20
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

2018 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE !

Tarih; 2019.02.19

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre, Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetveli verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi siciline kayıtlı işletmeler, 2018 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2018 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini 01 OCAK 2019 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfası www.sanayisicil.sanayi.gov.tradresinde bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsünü kullanarak, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin belirtilen süre içinde sisteme girilmesi gerekmektedir.

2018 dönemine ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2019 tarihine kadar İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim etmeyen veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, www.sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden on-line olarak işlem yapmayan sanayi kuruluşlarına, kanun gereği idari para cezası verilecektir.

İlgililerin cezaya maruz kalmamaları için, anılan süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri önemle duyurulur.