26.06.2019 01:06:10
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)

Tarih; 2019.01.07

Mevzuat:

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm

Özet:

Bu karar ile tütün içeren sigaralara ve diğer tütün mamullerine uygulanacak özel tüketim vergisi oranı düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190105-8.pdf