21.07.2019 17:46:24
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tarih; 2019.04.08

Bu Tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmektedir.

30728 sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.