26.06.2019 00:45:27
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli

Tarih; 2019.01.07

Mevzuat:

ğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğe aşağıda yer alan maddenin eklenmesi düzenlenmektedir.

“(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190105-7.htm