20.05.2019 08:19:10
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih; 2018.11.29

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

28 Kasım 2018 Tarihli ve 30609 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışların televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanacağı, ayrıca bu düzenlemeye rağmen fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128-10.htm