26.04.2019 08:42:53
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tarih; 2018.11.07

Mevzuat:

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Kasım 2018 Tarihli ve 30588 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181107.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun seçilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Genel kurulun kimlerden oluşacağını düzenleyen 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci madddesi belli bir takım kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerinin ve kamu kurumu niteliğinde meslek üst kurulu temsilcilerinin genel kurulu oluşturacağı düzenlemektedir. Yönetmelik ile, Genel Kurul toplantısının yapıldığı yıldan bir önceki yılın sonu itibarıyla kayıtlı üye sayılarının Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihten önce ilgili mevzuatı gereği yayınlanan en son kayıtlı üye sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181107-1.htm