26.04.2019 09:15:45
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih; 2018.11.08

Mevzuat:

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

8 Kasım 2018 Tarihli ve 30589 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181108.htm   

Özet:

Bu yönetmelik ile Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte geçen Bakanlık ifadesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacağı ve takograf cihazları için, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili bu maddede belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebileceği düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181108-1.htm