26.06.2019 01:18:43
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Tarih; 2019.01.07

Mevzuat:

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190107.htm

Özet:

Bu tebliğ ile 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190105-3.htm