21.07.2019 18:03:40
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AÇIKLAMA

Tarih; 2019.04.01

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi olan VERBİS’e kayıt yükümlülükleri farklı tarihler itibari ile başlamıştır. Bu kapsamda, Odamızın gerçek ve tüzel kişilikteki üyelerin VERBİS sistemine kayıt zorunlulukları bulunmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği ve 20.000 ile 1.000.000 TL arasında para cezası ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü son kayıt 30.09.2019 tarihine kadar, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü son kayıt 30.09.2019 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt son tarihi 31.03.2020, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için sicile kayıt son tarihi ise 30.06.2020’dir.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin menfaatlerini korumak, kanunlara karşı bilgilendirmek ve herhangi bir cezaya maruz kalmalarını önlemek adına tüm gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin bir an önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi olan VERBİS’e kayıt yaptırmaları önemle rica olunur.