20.09.2019 23:19:32
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Tarih; 2019.09.09

Odamız olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tahir Talay başkanlığında yapıldı.Toplantıda olağan gelir gider mizanları ve 7 .meslek grubu kararları değerlendirildi