19.11.2019 16:55:11
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZ YAPILDI.

Tarih; 2019.11.01


Odamız olağan meclis toplantısı Meclis başkanı Tahir Talay'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda aylık gelir gider mizanlar görüşülürken Yörex2019 fuarı değerlendirildi.