20.01.2019 16:43:02
igdirtso@tobb.org.tr 0 476 227 82 42

ÖNEMLE DUYURULUR

Tarih; 2018.03.21

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

.

 

Iğdır Ticaret ve sanayi odası  organ seçimleri 07 Nisan 2018 Cumartesi  günü yapılacaktır.

 

6353 Sayılı Kanunla değişik 5174 sayılı Kanunun 81 .maddesinin 5. fıkrasında "Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu genelgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez." hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre; Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyeceği,

 

Seçim tarihine yakın günlerde YETKİ BELGESİ'ne talebin artacağı,

 

Seçimin 07 Nisan 2018 Cumartesi  günü yapılacağı,

Dikkate alınarak, herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için,

 

 

 Duyurunun ilan edildiği tarihten, 07 Nisan 2018 Cumartesi günüde  dahil olmak üzerel Ticaret Sicil Müdürlüğünce, seçimlerde oy kullanacağı belirtilen temsilci için YETKİ BELGESİ düzenlenebileceği,

 

694 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 134.maddesi ile seçme ve seçilme şartı 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerimize ait listeler 21/22/23 mart 2018 tarihlerinde sabah  08:30-17:00 saatleri arasında odamız hizmet binası  ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

Listede kendileri ile ilgili bilgilerde eksiklik yada yanlışlık bulunanlar askı süresi içinde  bizzat  Merkez ilçe seçim kurulu Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir.

 

Hususu Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine duyurulur