21.09.2018 02:56:59
info@igdirtso.org.tr 0 476 227 82 42

SGK'DAN DUYURULUR!!!!

Tarih; 2017.10.06

 

Bilindiği üzere,6770 sayılı kanun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık YI İÇİN GEÇİCİ 68 İNCİ,2017 YILI Ocak ve Şubat ayları için geçici madde kapsamında özel sektör işverenlerimizin prim borçları ertelenmiştir.

Sigorta primi erteleme borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık,2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girmiş olup, prim borç erteleme işleminden yararlanan işverenlerimizin;

-2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının (sisteminde 2017 / 09 dönemine tahakkuk eden ) 30/11/2017 tarihine kadar,

-2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının (sistemde 2017/09 dönemine tahakkuk eden ) 30/11/2017 tarihine kadar

-2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının (sistemde 2017 / 11 dönemine tahakkuk eden) 26/12/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Pirim borç erteleme işleminden yararlanan işverenlerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ertelenen prim borçları ile birlikte güncel prim borçlarını da süresi içinde ödemeleri gerekmektedir.

 

                                                                                                              Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü