23.08.2019 05:54:43
igdirtso@tobb.org.tr 04762278242

UYGULAMALI İHRACAT EĞİTİMİ YAPILDI.

Tarih; 2019.02.04


Odamız ,SERKA ,IPED Danışmanlık ortaklığında SERKA destekli Uygulamalı ihracat dış Ticaret uygulamaları ve pazar araştırma yönetimlerİ eğitimi verildi.Bu eğitim kapsamında 08/02/2019 tarihine kadar odamız Azer Hanımdan randevu talebinizi oluşturduğunuz taktirde Danışmanımız firmanıza birebir danışmanlık hizmeti verebilecektir.Eğitimde ki bazı temel başlıklar aşağıdaki gibidir.
DIŞ PAZARA GİRİŞİN PLANLANMASI
 Sektör Bazında Pazar Araştırması Yapmak
 Pazara Giriş Stratejisini Saptamak
 Pazarın Hangi Kesimleri Hedeflenmektedir?
 Hedef Pazardaki Lisans, Standartlar Ve
Sertifikasyon Taleplerine Uygunluğu Sağlamak
 Patent, Ticari Marka Ve Telif Hakları Hakkında
Gerekli Bilgiyi Toplamak
 Vergiler, Gümrük Vergileri, Harçlar, Kotalar Ve
Diğer Tarife Dışı Engelleri Belirlemek
 Ürün, Yurtdışındaki Tüketicilerin Kültürü,
Gelenekleri Ve İnançları İle Çelişiyor Mu ?
 Fiyatlama Stratejisini Belirlemek Ve Fiyat Listesi
Oluşturmak
 Ürünün Etiketlenmesine İlişkin Gereklilikler
Nelerdir ?
 Çevre İle İlgili Ne Gibi Kısıtlamalar Vardır, Ne
Ölçüde Uyum Gerekir ?
 Müşterinin Güvenirliliğini Araştırmak 
HEDEF PAZAR HAKKINDA ÖĞRENİLMESİ GEREKENLER
 Ülkenin Nüfusu Ve Yaş Grupları
 Kentsellik Ve Kırsallık
 İklim
 Taşıma Mesafeleri
 Pazardaki Ulaşım Ve Haberleşme Alt
Yapısının Düzeyi Ve Kalitesi
 Devletin İthalat Politikaları
 İthal Ürünlerin Pazardaki Kabulü
 Hedef Ülkede Dağıtımcı Sözleşmelerinin
Yasal Yönleri
 Gerekli Dokümanlar, Teknik Ve Çevreye
İlişkin İthalat Düzenlemeleri
 Ürün Ya Da Hizmeti Etkileyen Fikri
Mülkiyet Koruma Yasaları
 Hedef Pazardaki Ürüne Talep Düzeyi
 Pazardaki Rakip Sayısı Ve Ülkeleri 
HEDEF PAZAR BİLGİ KAYNAKLARI
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
DIŞ PAZARDA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ
FUARLAR
FUARLARDA BAŞARILI OLUNMASI İÇİN GEREKLİ OLAN TEDBİRLER