Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Ülke geneline yayılmış, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın günümüz iktisadi hayatına yaptığı olumlu etkinin yanında, mevcut olduğu ilin sosyal ve kültürel hayatının gelişiminde de oynadığı rol gittikçe artmaktadır.

İş dünyamızın gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında; yerelden başlayarak, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalite-de temsil, hizmet ve üyelerine destek sağlamakla mükellef olan ticaret ve sanayi odalarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-fından uygulanmaya başlayan akreditasyon sistemi ile birlikte sürekli gelişmeyi kendilerine ilke edinmişlerdir.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odamız da bu ilke ve gereklilikten yola çıkarak mevzuatla kendisine verilmiş görevlere ek olarak tüm üyeleri-mizin çıkarlarını temsil etmek, rekabet edebilirliklerini ve büyümelerini desteklemek, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi-ne hizmet etmek amacıyla bütün dinamiklerini harekete geçirmiş olup;

Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak, çağdaş ve üye memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışmalarını bu dönem ve önümüzdeki yıllarda daha da etkili bir şekilde gerçekleştirecek, Iğdır içinde veya dışında yaşayan ancak Iğdır için düşünen, Iğdır için hareket eden tüm aktörlerle birlikte geleceğin Iğdır ‘ını inşa edecektir.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odamız Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen, bölgesel bir güç olmasına katkıda bulun-mak, Iğdır’ ımızın ve bölgemizin kalkınmasını sağlamak ve üyelerimizin gelişmesinin önünde engel olan sorunların çözümü için;

Kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yaparak komşu ülkeler başta olmak üzere, mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılmasına ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacak,
İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar gerçekleştirirken aynı zamanda Iğdır’ ın sağ-lık, turizm ve eğitim merkezi olması için gereken her türlü desteği verecektir.

Üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda bu hizmetleri sunarken;

Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek, kolektif çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ru-hunu teşvik etmek, kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek, hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda en üst düzeyde karşılayarak, üye memnuniyetini sağlamak, Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamız olacaktır.

Biz Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar, hizmetlerimizle ve yaptığımız çalışmalarımızla gündemde kalma-yı kendimize ilke edindik. Bundan sonra da bu çizgimizden ödün vermeyi düşünmüyoruz. İlimiz tüm güzellikleri bir arada yaşama-yı becerebilen, bu yönüyle de anılmaktan memnuniyet duyan ülkemizin en şirin illerinden biridir.

 

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.