İş Makinaları Tescil Belgesi

İş Makinaları Tescil Belgesi

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.


İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.


İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.


İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A.      İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

  • Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talebeden dilekçe
  • Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
  • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir).

1.      Aracın cinsi

2.      Markası

3.      Modeli

4.      Tipi

5.      Net ağırlığı (kg)

6.      Şasi numarası

7.      Motor numarası

8.      Motor gücü (bg)

9.      Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)

10.  Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı

11.  Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)

12.  Uzunluk (cm)

13.  Yükseklik (cm)

14.  Genişlik (cm)

15.  Tekerlek adedi,

16.  Lastik tekerlekli veya paletli

SAHİBİNİN ADI ve SOYADI

MAKİNE MÜHENDİSİNİN ADI -SOYADI

KAŞE-İMZA

KAŞE-İMZA

·          Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

 

·          Oda harcı olarak …….-TL. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırır.

B.      Tescili yapılmış araçlar için;

·   Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe

·   Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir),

·   Oda harcı olarak ………-TL. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılır.

C. Veraset ilamı.

D. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememsi durumunda  mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ 468 TL

HİZMET ÜCRETİ 50 TL

EKSPERT ÜCRETİ 800 TL

İş Makineleri İle İlgili Telefonlar

476 227 8242


İŞ MAKİNESİ RUHSAT YENİLEME (ZAYİ) TALEP FORMU (ÜYE OLAN)

İŞ MAKİNESİ RUHSAT YENİLEME (ZAYİ) TALEP FORMU (ÜYE OLMAYAN)

İŞ MAKİNESİ TESCİL TALEP FORMU (ÜYE OLAN)

İŞ MAKİNESİ TESCİL TALEP FORMU (ÜYE OLMAYAN)

 

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.