Üye Aidat Bilgileri

Üye Aidat Bilgileri

İçinde bulunulan takvim yılına ait Yıllık aidata esas olacak derece ve tarifeler aşağıya çıkartılmıştır. Munzam aidat için ise bir önceki takvim yılına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

·     5174 Sayılı Kanun gereğince, Adana Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık ve Munzam aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.

·     Aidat; Yıllık ve Munzam aidat olarak iki çeşittir.

·     Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2.Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM’dir.

·     Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Kanun gereği aylık gecikme zammı uygulanır.

·     Aidatlar oda üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

1-YILLIK AİDAT:

 

ITSO  üyeleri, kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve aşağıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

 

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2016 Yılında Uygulanacak Aidat Tarifesi

DERECELER TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE Yıllık Aidat Kaydiye
1.D LTD VE AŞ LTD VE AŞ 600,00-TL 600,00-TL
2.D KOOPERATİF KOOPERATİF 300,00-TL 550,00-TL
3.D 100,000-TL yukarısı 420,00-TL 250,00TL
4.D 50.000-TL 99,999-TL arası 390,00-TL 250,00-TL
5.D 20.000-TL 49,999-TL arası 350,00-TL 250,00-TL
6.D 500-TL   19,999-TL arası 330,00-TL 250,00-TL
7.D 1-TL 499-TL arası 300,00-TL 250,00-TL

 

Derece ve Değişikliği

Anonim ve Limited Şirketlerin şubelerinin sermayeleri kanunla belirlenmiş şirket kuruluş limitlerinin altında ise, sermaye miktarına bakılmaksızın Limited Şirketlerin şubeleri 2. Dereceye, Anonim Şirketlerin şubeleri Fevkalede Dereceye Alınır.

Şirketlerin Sermaye Değişikleri ile İlgili Derecelendirme :

Şirketler, sermaye değişikliği yaptıktan ve bunu tescil ve ilan ettirdikten sonra, derece değişikliği yapılır.

 

Not: Şirketlerin sermaye değişikliklerine istinaden yapılacak derece değişikliği, tescil edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren geçerlidir.

Şahıs Firmalarının Sermaye Değişikliği ile İlgili Derecelendirme;

Firma sahibi “Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı”na bir dilekçe ile başvurur. Firma sahibinin iş yerinde (mahallen) yapılan tahkikat ve elde edilen bilgi ve belgeler (son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu, vergi levhası ve yeni beyan olunan sermayeyi kanıtlayacak sair belgeler.) dikkate alınarak hazırlanan raporun incelemesi ve onayından sonra derece tespit edilir.

 

Not: Şahıs firmalarının sermaye değişikliği başvurularına bağlı olarak yapılacak derece değişikliği, bir sonraki yıldan itibaren geçerlidir.

2-MUNZAM AİDAT:

 

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

·     Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

·     Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır. Aidat Tavanı  :823,50

Bu tavan 2016 yılında 16.470.-TL olup,

 

2015 yılında 12.015.-TL

2014 yılında 10.710.-TL

2013 yılında  9.786.-TL

2012 yılında  8.865.-TL

2011 yılında  7.965.-TL

2010 yılında  7.290.- Türk Lirası olarak uygulanmıştır.

 

A) A firması 2015 yılında diğer Odaya da kayıt olmuş olsun.

 

Bu durumda 3.derecede bulunduğundan ödeyeceği yıllık aidat 420 TL olacakken, diğer Odaya kayıtlı olduğunu firma belgelendirdiği takdirde Odamıza ödeyeceği yıllık aidat yıllık toplam 210 TL olacak ve 2 (iki) taksitte ödeme yapabilecektir.

Firma kayıtlı bulunduğu diğer Odada da kendisi için belirlenmiş yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapar.

 

Firmanın 2016 yılında ödeyeceği;

 

Munzam Aidat = 2015 (ticari kazanç veya ticari bilanço karı) x % 0,5 (binde beş)

 

Munzam Aidat = 23.512 x % 0,5 (binde beş)

 

Munzam Aidat = 117,56 TL

 

Bu durumda firmanın ticari bilanço karından hesaplanan Munzam aidatı 117,56 TL olacakken, diğer Odaya kayıtlı olduğunu firma belgelendirdiği takdirde Odamıza ödeyeceği Munzam aidat toplam 58,78 TL olacak ve 2 (iki) taksitte ödeme yapabilecektir.

 

B) A firması içinde bulunulan yılda diğer Odaya da kayıt olmuş olsun.

Bu durumda Kayıt olunduğu yıl sadece kayıt ücreti ödeneceğinden, diğer Odaya kayıt ücreti ödeyen firma, Odamıza yıllık ve munzam aidatlarını tam ödeyecektir.

 

Bir sonraki yıl diğer Odadan alacakları belgeyi (kayıtlı olduğuna dair) Odamıza belgelendirmek suretiyle kendileri için tahakkuk etmiş yıllık aidatın ve munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapabileceklerdir.

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.