Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15 fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi, 20.04.2011 tarih, 27911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, Odamız tarafından düzenlenmeye başlanmıştır.

Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’na aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

A ) Makine ve Kimya Sanayinde faaliyet gösteren firmalar:

Dilekçe (Yerli Malı Belgesi talebi ile ilgili olarak)

Kapasite Raporu fotokopisi

Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi

B ) Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmalar :

Dilekçe (Yerli Malı Belgesi talebi ile ilgili olarak)

Kapasite Raporu fotokopisi

Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi

Gıda Sicil Belgesi fotokopisi

Gıda Üretim Sertifikası fotokopisi

C ) Madencilik sanayinde faaliyet gösteren firmalar :

Dilekçe (Yerli Malı Belgesi talebi ile ilgili olarak)

Kapasite Raporu fotokopisi

Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi

Maden Ruhsatı- adı, tarih ve numarası, vb. açıklayıcı bilgilerin fotokopisi.

Belge ücreti TOBB tarafından her yıl belirlenen rakam + mühendislik ekspertiz ücreti


TOBB “YMB’de Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” konulu yazısı.

YERLİ MALI BELGESİ ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MÜRACAAT FORMU

TAAHHÜTNAME

GEREKLİ EVRAKLAR

KATKI ORANI CETVELİ

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

 NOT: BELGE TALEBİNİZİ EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.