İŞ ORTAKLIĞI BİRLEŞME – TERKİN İŞLEMLERİ

İŞ ORTAKLIĞI BİRLEŞME – TERKİN İŞLEMLERİ

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesiİmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Müdürlüğümüzde kayıtlı olan şube/şubeler devralan firmaya devredilmeyecek ise şube kapanışına ilişkin kararın noter onaylı sureti getirilmelidir.
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçeİmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Birleşme Sözleşmesi
Birleşme RaporuTüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
Birleşme BeyanıBu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme BilançosuYönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

 

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.