Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler:

  1. IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
  2. IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.
  3. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
  4. Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.
  5. Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)
  6. Belgeyi imzalayan firmanın imza sirküleri aslı ve fotokopisi
  7. Taahütname

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.