Yeni Kayıt

İş Ortaklığı

İŞ ORTAKLIĞI YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname24/1 24/2Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter Tarafından Onaylanmış Şirket SözleşmesiEn az 2 Tüzel Kişilik arasında, belirli bir işi belirli bir sürede bitirmeye yönelik yapılan bir adi ortaklık türü olup, Gerçek Kişilerin bu ortaklığa iştirakleri mümkün değildir. Ortaklık sözleşmesi tarafların yetkililerince imzalanmalıdır. Ortaklık sözleşmesinde ortaklardan birisi PİLOT ORTAK olarak seçilmelidir.
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi
İşveren ile İş Ortaklığı Arasında İmzalanmış Taahhüt Sözleşmesi Örneği
Ticaret Sicili Gazetesi ÖrneğiKurucu Tüzel Kişiliklerin son yönetim organını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi Örenekleri ile Kuruluş Gazetesi Örnekleri
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında AçıklamalarMüdürlüğümüz siciline kayıtlı olmayan, Tüzel Kişilklerin, Faaliyet Belgesi ile değişiklikleri işlenmiş şirket sözleşmesi örneğini getirilmelidir.

 

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesiİmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Müdürlüğümüzde kayıtlı olan şube/şubeler devralan firmaya devredilmeyecek ise şube kapanışına ilişkin kararın noter onaylı sureti getirilmelidir.
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçeİmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Birleşme Sözleşmesi
Birleşme RaporuTüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
Birleşme BeyanıBu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme BilançosuYönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı16/3 16/5Son alınan Sicil Tasdiknamesi üzerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde iade edilmelidir. Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur
Tadil MetniTüm ortaklar tarafından imzalı olmalıdır.
İşletme Unvanı Altında, İşletmeyi Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesiİşletme unvanının değiştirilmesi halinde

 

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname24/1 24/2Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
111. Maddeye Göre BelgeBelge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Tadil MetniTüm ortaklar tarafından imzalı olmalıdır.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği

 

İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Vergi Dairesi Kapanış Yazısı
Ticaret Sicili Gazetesi ÖrneğiMerkezin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi örneği getirilmelidir.
Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Dilekçede şube ünvanı belirtilmelidir.
Taahhütname24/1 24/2Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Noter Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı
120. Maddeye Göre BelgeBelge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğünden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı16/3 16/5Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
İşletme unvan Altında,İşletmeyi Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi

 

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklama
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi21/3İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe23/1 23/2 23/4 23/529/1 29/2İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Mal Beyanı (aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren)2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 44
Vergi Dairesi Kapanış Yazısı21/3

 

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.