Oda Kayıt Mecburiyeti

Oda Kayıt Mecburiyeti

Odamıza üyelik 01/06/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı türkiye odalar ve borsalar birliği kanunu’nun 9.maddesi gereği zorunludur. İlgili maddeye göre;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ile sanayici ve deniz taciri sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları elektronik ortamda bakanlık ve birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde ister merkezin bulunduğu odanın ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz, bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayiciler kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştıkları takdirde ticaret ve sanayi veya ticaert odasınada kaydolmakla yükümlüdürler.

Ticaert siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5.maddede belirtilen deniz tacirleri ile 5.fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünüde yerine getirmiş sayılırlar. Ancak bu kapsamdakiler deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır. Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.


ODA İŞLEMLERİ TAKİBİ için tıklayınız…

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.